Prawo rodzinne to specyficzny odłam prawa cywilnego. Jego źródłem jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ważny od 1964 r., od tamtego czasu pojawiło się w nim wiele zmian, ale sama struktura pozostała niezmienna. W prawie rodzinnym znajduje się zbiór norm mówiących o zależnościach w rodzinie, między małżonkami, krewnymi, a także normalizuje prawa dotyczące kurateli, czy adopcji dzieci, lecz nie tylko. Prawo rodzinne mówi również o rozwodzie pomiędzy ludźmi, ponieważ węzeł małżeński, choć trwały nie ma charakteru obligatoryjnego i można go rozwiązać, a do spraw rodzinnych zalicza się także rozpad pożycia małżeńskiego. 

Przepisy prawa rodzinnego, a rozpad małżeństwa

Sprawy rodzinne rozwiązywane są przed sądem cywilnym, a rozwody i separacje to jedne z najczęstszych problemów prawnych w Polsce. Szacuje się, że około 65 tys. par co roku bierze rozwód, co oznacza, że liczba równa się niemalże liczbie osób zawierających małżeństwo. Prawo rodzinne i opiekuńcze dopuszcza rozwód, jednak aby to nastąpiło, muszą wystąpić ściśle określone warunki, zawarte w owym prawie. Przede wszystkim muszą zostać zerwane więzi łączące ludzi ze sobą, a jest to więź fizyczna, duchowa i gospodarcza. Stając przed sądem, należy udowodnić, że doszło do trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, co często jest trudnym zadaniem. Podczas sprawy rodzinnej sąd operuje definicjami rozkładu pożycia małżeńskiego trwałego oraz zupełnego. Rozwód możliwy jest tylko wtedy, gdy nastąpi trwały rozkład pożycia, w przypadku zupełnego możliwa jest jedynie separacja.

nogi

Często rozwód uzależniony jest nie tyle od rozkładu małżeństwa, ile od zachowania współmałżonków, ich charakteru i dokonanych czynów. Sprawy rozwodowe uznawane są za sprawy rodzinne ze względu na dobro dzieci, w wielu przypadkach, choć trwały rozkład pożycia małżeńskiego został udowodniony, to u par posiadających dzieci na rozwód nie wydano zgody. Podczas spraw rodzinnych dobro małoletnich i społeczeństwa jest najważniejsze. Sąd nie wyda zgody na rozwód również w przypadku, gdy jedno z małżonków znajduje się w trudnej sytuacji, np. jest ciężko chore lub zostanie pozbawione środków do życia.