Podejmując decyzję o złożeniu wniosku o stwierdzenie upadłości konsumenckiej należy wziąć pod uwagę też pozostałe efekty ogłoszenia upadłości konsumenckiej – poza niewątpliwymi wartościami – jakie mogą zdecydować na decyzji dłużnika. Należy je uwzględnić. Strata majątku, natomiast w szczególności lokalu mieszkalnego i domu w drodze sprzedaży poprzez syndyka. Największe korzyści pieniężne otrzymują osoby nie mające lub mające mały majątek. Elementy majątku nie wchodzące do masy upadłości na zaspokojenie pożyczkodawców to tylko te przedmioty, jakie są zwolnione spod egzekucji w ramach egzekucji komorniczej.

Wady upadłości konsumenckiej

Niestety, upadłość konsumencka ma nie jedynie zalety. Należy też liczyć się z rozmaitymi dolegliwościami powiązanymi ze stwierdzeniem bankructwa. Wielkim mankamentem jest likwidacja majątku dłużnika. W drodze licytacji syndyk dostarcza zarówno nieruchomości, jak również ruchomości, natomiast również wszystkie prawa majątkowe konsumenta. Uzyskane w ów sposób środki są poświęcane na zaspokojenie roszczeń pożyczkodawców. Niewątpliwie dotyczy to sytuacji, kiedy dłużnik ma majątek. Należy natomiast wspomnieć, iż upadłość konsumencka jest również dopuszczalna bez posiadania majątku.

Strata majątku oraz powstanie masy upadłości

Rzeczą zasadniczą oraz nierozłączną od postępowania upadłościowego jest strata prawa do zarządu nad majątkiem oraz powstanie masy upadłości. Wszystkie dobra dłużnika, jakie mają większą wartość finansową, służą spieniężeniu poprzez syndyka oraz zaspokojeniu pożyczkodawców. Nieruchomości, z zasady, stanowią element finansowy o największej wartości. Z prostych powodów jest więc niezwykle pożądanym źródłem zaspokojenia pożyczkodawców w toku upadłości konsumenckiej – https://kancelariaea.pl/upadlosc-konsumencka-kancelaria/.

Wejście majątku wspólnego małżonków do masy upadłości

Rezultatem stwierdzenia upadłości konsumenckiej jest wejście całego majątku wspólnego małżonków do masy upadłości, w szczególności wspólnej nieruchomości. Majątek wspólny małżonków zostanie więc poświęcony na pokrycie zadłużeń pożyczkodawców jednego spośród małżonków. Efekty stwierdzenia upadłości konsumenckiej dla kolejnego małżonka są więc niezwykle duże.

Nie wszelkie zobowiązania podlegają umorzeniu

Umorzeniu nie podlegają zobowiązania o stylu alimentacyjnym, zobowiązania pochodzące z rent z tytułu zadośćuczynienia za spowodowanie dolegliwości, niezdolności do pracy, kalectwa czy śmierci, zobowiązania do spłaty orzeczonych poprzez sąd kar grzywny, natomiast również do wykonania obowiązku naprawienia straty i zadośćuczynienia za doświadczoną szkodę, zobowiązania do zapłaty nawiązki czy świadczenia finansowego orzeczonych poprzez sąd jako środek karny czy środek połączony z poddaniem sprawcy próbie.